Współpraca

Współpracujemy z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
W ramach współpracy oferujemy m.in. następujące usługi:
  • Tworzenie Indywidualnych Planów Działania.
  • Warsztaty i szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i skutecznego szukania pracy (możemy je rozszerzyć o warsztat wizerunku biznesowego - makijaż, dress code, stylizacja; warsztat zarządzania stresem; warsztat autoprezentacji i symulacji rozmów kwalifikacyjnych - także przed kamerą).
  • Doradztwo zawodowe.
  • Coaching kariery.
  • Diagnoza preferencji zawodowych (z użyciem testów).
  • Pomoc w wyborze kierunku kształcenia (szkoły, studiów).
  • Ocena wniosków w ramach projektów EFS.
  • Rekrutacja do projektów PO KL 6.2. 
  • Rekrutacja i selekcja kandydatów (z wykorzystaniem różnych metod, w tym Assessment Center). 
  • Outplacement.
Posiadamy referencje do wglądu.
Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i dyskrecję.

Wystawiamy faktury VAT.

Mamy duże doświadczenie w pracy z różnymi grupami odbiorców: menedżerowie, specjaliści, absolwenci, uczniowie, osoby bezrobotne (w tym długotrwale), osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne (różne rodzaje niepełnosprawności).

Zapraszamy do współpracy!