Doradztwo zawodowe

Świadczymy usługi doradztwa zawodowego. Pracujemy metodą coachingową (coaching kariery) lub metodą tradycyjnego doradztwa.
Tworzymy Indywidualne Plany Działania. Prowadzimy treningi pracy oraz warsztaty aktywizacji zawodowej.

Co nas wyróżnia?
 • Każda osoba, która się do nas zgłasza, jest obsługiwana wyłącznie przez nas (nigdy przez asystentów!).
 • Zapewniamy indywidualne i elastyczne podejście.
 • Mamy doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji i zarządzaniu personelem w organizacji, więc wiemy, czego oczekują pracodawcy i potrafimy Cię do tego przygotować!

Zapraszamy:
 • osoby pracujące, chcące zmienić pracę lub zawód,
 • osoby bezrobotne, szukające pracy,
 • absolwentów,
 • osoby powracające na rynek pracy (np. po urlopie macierzyskim, wychowawczym),
 • młodzież, decydującą o wyborze dalszego kształcenia (przyszłego zawodu),
 • osoby niepełnosprawne.

Oferujemy:
 • pomoc w pisaniu CV i listów motywacyjnych,
 • coaching kariery,
 • aktualną informację o rynkach pracy,
 • pomoc w odkryciu mocnych i słabych stron,
 • diagnozę preferencji zawodowych,
 • zbadanie posiadanych kompetencji,
 • przygotowanie do udziału w Assessment Center,
 • trening rozmowy kwalifikacyjnej (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej),
 • trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • warsztat autoprezentacji (z modułem stylizacji i makijażu biznesowego),
 • ułożenie Indywidualnego Planu Działania i monitoring jego realizacji,
 • grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego.