Jak szukać pracy, żeby ją znaleźć? Krok 1

Szukanie pracy to praca na cały etat... w dodatku z nadgodzinami!


Do której kategorii należysz?

Klientów doradcy zawodowego można podzielić na dwie kategorie generalne.

Pierwszą kategorią są osoby, które nie mają pracy i pilnie jej potrzebują. Zależy im na tym, aby znaleźć zajęcie zgodne z oczekiwaniami, ale równie ważny jest dla nich czas podjęcia zatrudnienia. Zwykle nie mają bowiem środków, aby móc pozwolić sobie na kilkumiesięczne szukanie pracy.

Drugą kategorią są osoby, które szukają pracy, ale jej znalezienie nie musi nastąpić szybko. Do tej kategorii zaliczamy osoby, które posiadają obecnie pracę, ale chcą ją zmienić. Tutaj znajdują się również wszystkie osoby, które mają środki na przeżycie kilku lub kilkunastu miesięcy bez zatrudnienia. Są to żony pracujących mężów, mężowie pracujących żon, synowie i córki pracujących rodziców, ludzie mający oszczędności i wiele innych osób, które w jakikolwiek sposób są w stanie pozyskać choćby minimalne środki do życia, bez konieczności natychmiastowego zatrudnienia.